Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokykla

  • VŠĮ Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokykla įkurta 2016 metų balandžio 9 dieną.
  • Mokyklos steigėjai – Darius Kasparaitis, Valdas Škadauskas, Lina Kasparaitytė, Marius Devyžis.
  • VšĮ Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokykla (toliau – Mokykla) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.
  • Mokykla savo veikloje vadovaujasi savo įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas) bei kitais teisės aktais.
  • Mokyklos pavadinimas: VšĮ Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokykla.
  • Mokykla už savo prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako už savininko (dalininkų) prievoles. Savininkas (dalininkai) už Mokyklos prievoles atsako tik ta suma, kurią jis (jie) įnešė kaip įnašą.
  • ledo ritulio Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, t. y. prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.
  • Mokyklos veiklos terminas neribojamas.
  • Mokyklos teisinė forma – viešoji įstaiga.